Générateur de noms de samurais

  1. Tozuka Gracia
  2. Okubo Toshimichi
  3. Toyotomi Soji
  4. Rokkaku Masako
  5. Judge Ooka
  6. Matsuo Tsuna
  7. Honganji Tamekage
  8. Gamo Sadayori
  9. Yasuke Ujimasa
  10. Uesugi Shosai