Générateur de noms de samurais

  1. Ii Keiki
  2. Akao Yasunobu
  3. Enjoji Fujinaga
  4. Chosokabe Masahide
  5. Ijuin Eishin
  6. Kobayakawa Teru
  7. Amago Muneshige
  8. Okubo Mitsunari
  9. Ōta Teru
  10. Enomoto Bungo