Générateur de noms népalais féminins

  1. Sacheta Palikhe
  2. Dhanju Agrawal
  3. Sweksha Bhattacharya
  4. Sukumaya Chaulagain
  5. Bichitra Gupta
  6. Amiree Rajbanshi
  7. Aishwarya Rumba
  8. Sachita Uprety
  9. Ranjita Magar
  10. Shubha Bastola