Générateur de noms ukrainiens féminins

  1. Anastasiya Trokhymivna Panasenko
  2. Bronislava Pylypivna Yanchuk
  3. Ulyana Pavlivna Shevchuk
  4. Yevdokiya Vyacheslavivna Tsymbalyuk
  5. Liliya Stanislavivna Kravchenko
  6. Vita Illivna Dyachenko
  7. Vita Leontiyivna Ivanyuk
  8. Larysa Danylivna Nesterenko
  9. Anastasiya Illivna Zakharchenko
  10. Lyubov Valentynivna Chupryna