Générateur de noms népalais masculins

  1. Chintamani Basnyat
  2. Nakul Munakarmi
  3. Manjul Piya
  4. Indra Shah
  5. Pasang Tshering
  6. Ajit Rajkarnikar
  7. Poonyeah Timalsina
  8. Dheerendra Syangjali
  9. Amalesh Kshetri
  10. Loknath Salike