Générateur de noms ukrainiens masculins

  1. Kuzma Danylovych Symonenko
  2. Fedir Tymofijovych Kravets
  3. Leontij Vasylovych Honchar
  4. Denys Pylypovych Korzh
  5. Ostap Myronovych Voloshchuk
  6. Ivan Antonovych Danylenko
  7. Vyacheslav Oleksandrovych Onyshchenko
  8. Nazar Yurijovych Shapoval
  9. Bronislav Kostyantynovych Kolesnyk
  10. Pavlo Arkadijovych Sheremet