Générateur de noms ukrainiens masculins

  1. Illya Yakovych Zakharchenko
  2. Pavlo Ivanovych Morozov
  3. Vsevolod Borysovych Kostyuchenko
  4. Костянтин Довженко
  5. Kuzma Stanislavovych Levytskyj
  6. Mykyta Josypovych Rudyk
  7. Vadym Rostyslavovych Kozachenko
  8. Lyubomyr Olehovych Fedorenko
  9. Kazymyr Hryhorijovych Lysenko
  10. Omelyan Myronovych Antonyuk